Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE
O  ZMIANIE  STAWKI  OPŁAT  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI  W  GMINIE  ŁAMBINOWICE

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XXIII/176/2020 z dnia 25.06.2020r. informujemy, iż od 1 sierpnia 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łambinowice. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

 • 19,70 zł miesięcznie/osobę – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
 • 39,40 zł miesięcznie/osobę - stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Od 1 marca 2021r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XXIX/227/2021 z dnia 21.01.2021r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość ulgi została ustalona na 1,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę? Przede wszystkim należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, składając w ZGK Łambinowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi.

Załączniki:

 1. PDFUchwała Rady Gminy Łambinowice nr XXIII/176/2020 z dnia 25.06.2020r.
 2. PDFUchwała Rady Gminy Łambinowice nr XXIX/227/2021 z dnia 21.01.2021r.
 3. PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązuje od 01.03.2021r.
   

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Łambinowice na I półrocze 2021r.:

 1. PDFHarmonogram Gmina Łambinowice I półrocze 2021r.
   

Segregacja odpadów na terenie Gminy Łambinowice od dnia 01.07.2020r.:

 1. PDFUlotka zabudowa jednorodzinna
 2. PDFUlotka zabudowa wielorodzinna

 

!!! UWAGA !!!

Likwidacja zbiorowych pojemników do segregacji odpadów (tzw. "dzwonów").
Wszystkie frakcje od 1 lipca 2020r. będą zbierane w sposób selektywny przy posesjach w workach.

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych

z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki realizuje w wyniku przetargu:
 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp.z o.o., ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław
Oddział Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa
Tel.: 77 433 06 82
Fax.: 77 433 06 82
E-mail: biuro@komunalnik.net
Strona www: http://www.komunalnik.net