Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFHARMONOGRAM GMINA ŁAMBINOWICE 2024R. (2,47MB)

 

ZAWIADOMIENIE
O  ZMIANIE  STAWKI  OPŁAT  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI  W  GMINIE  ŁAMBINOWICE

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr LXV/438/2023 z dnia 17.05.2023r. informujemy, iż od 1 lipca 2023r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

  • 34,00 zł miesięcznie/osobę – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
  • 68,00 zł miesięcznie/osobę - stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr LXV/438/2023 z dnia 17.05.2023r. informujemy, iż od 1 lipca 2023r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) na terenie Gminy Łambinowice. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

  • 29,00 zł miesięcznie/worek – stawka opłaty za worek o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane, dla wyliczonej wymaganej ilości worków kwotę opłaty przelicza się proporcjonalnie.
  • 29,00 zł miesięcznie/worek – stawka opłaty za worek o pojemności 120 l na odpady segregowane, dla wyliczonej wymaganej ilości worków kwotę opłaty przelicza się proporcjonalnie.
  • 116,00 zł miesięcznie/worek - stawka opłaty podwyższonej za worek o pojemności 120 l na odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, dla wyliczonej wymaganej ilości worków kwotę opłaty przelicza się proporcjonalnie.

Od 1 marca 2021r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XXIX/227/2021 z dnia 21.01.2021r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość ulgi została ustalona na 1,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę? Przede wszystkim należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, składając w ZGK Łambinowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi.

Załączniki:

  1. PDFUchwała Rady Gminy Łambinowice nr LXV/438/2023 z dnia 17.05.2023r. (2,11MB)
  2. PDFUchwała Rady Gminy Łambinowice nr XXIX/227/2021 z dnia 21.01.2021r. (2,09MB)

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych

z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki realizuje w wyniku przetargu:
 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp.z o.o., ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław
Oddział Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa
Tel.: 77 433 06 82
Fax.: 77 433 06 82
E-mail: biuro@komunalnik.net
Strona www: http://www.komunalnik.net