Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.42.2024
Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 marca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia stawek za usługi asenizacyjne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 679) i uchwałą nr VII/62/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Łambinowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach (Dz. Urzęd. WO nr 76, poz. 950) zarządzam co następuje:

 

§1. Zatwierdza się wysokości cen i opłat za usługi komunalne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w następującej wysokości:
Koszt brutto za wywóz nieczystości ciekłych za 10m3 wynosi – 220,00 zł
Za każdy 1m3 poniżej 10m3 kwota zostanie pomniejszona tj.:
9m3 – 209,00 zł
8m3 – 199,00 zł
7m3 – 189,00 zł
6m3 – 179,00 zł
5m3 – 149,00 zł
4m3 – 119,00 zł

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach.

 

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku.

 

WÓJT  GMINY
/-/ Tomasz Karpiński

 

Załącznik:
1. PDFZarządzenie nr 0050.42.2024.pdf (254,66KB)